ریه و دستگاه تنفسی

سرطان ریه

سرطان ریه

سرطان ریه  سرطان ریه یا سرطان برونش ریوی شامل مجموعه ای از آسیب شناسی های ناشی از تبدیل سرطانی یک نوع سلول برونش است که منجر به تشکیل توده ای…

اسم بزرگسالان

آسم بزرگسالان

آسم بزرگسالان آسم یک اختلال در ریه و مجاری تنفسی است که علائم متناوب ایجاد می کند. این علائم عبارتند از: تورم یا التهاب، به ویژه در پوشش های راه…