روانشناسی

افسردگی

افسردگی

افسردگی افسردگی اختلالی است که بر نحوه تفکر، احساس و عمل شما تأثیر می گذارد. گاهی اوقات احساس غمگینی طبیعی است، متخصصان پزشکی می گویند که افسردگی یک وضعیت مشخص…