پوست و مو

ریزش مو

ریزش مو

ریزش مو  نازک شدن طبیعی مو (ناشی از کوچک سازی فولیکولی) که شامل شقیقه ها، خط موی جلویی و تاج سر است که به عنوان “آلوپسی الگو” شناخته می شود،…