رادیولوژی و سونوگرافی

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی سونوگرافی سه بعدی جنین از انواع سونوگرافی های می‌باشد که در دوران بارداری برای مدت تجویز می‌شود هر کدام از انواع سونوگرافی به هدف خاصی در زمان…

هفته بیست و یکم بارداری

هفته بیست و یکم بارداری

هفته بیست و یکم بارداری در این هفته جنین مژه و ابروهایش رشد می کند و به راحتی می تواند پلک بزند وزنش حدود ۳۶۰ گرم است. همچنین ممکن است…

سونوگرافی زنان

سونوگرافی زنان

سونوگرافی زنان سونوگرافی های رحمی کاربرد های فراوانی دارند که انجام آن تنها به دلیل داشتن بیماری نیست بلکه گاهی برای تشخیص بارداری و جنسیت جنین هم مورد استفاده قرار…