پریود

پریود در بارداری

پریود در بارداری

در زمان بارداری هیچ گونه قاعده ای واقعی رخ نمی‌دهد. در طی بارداری به دلیل تغییرات هورمونی به گونه‌ای که تخمک گذاری رخ ندهد از پریود در بارداری جلوگیری به…

یائسگی زودرس

یائسگی زودرس

یائسگی زودرس یائسگی یکی از عوامل بسیار طبیعی در زندگی بانوان به حساب می آید که معمولاً در اوایل سن ۵۰ سالگی تا ۶۰ سالگی اتفاق می ‌افتد. با این…