سه ماهه اول بارداری

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری هفته دوازدهم بارداری یکی دیگر از هفته های مهم برای رشد جنین است. در واقع کودک شما به درستی رشد می‌ کند و تغییرات شگفت انگیزی در…

هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری هفته یازدهم بارداری بهترین هفته ها برای شکل گیری اعضای بدن فرزند شما است به تدریج اعضای بدن فرزند شما رشد می‌کند و همچنین بارداری به راحتی…

هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

این هفته جنین وارد بحرانی ترین مرحله در شکم مادر می شود. بنابراین دستگاه های بدن رویان شکل گرفته است و در این مرحله رویان به جنین تبدیل می شود…

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری در واقع هفته اول ماه سوم بارداری شما است. ماه سوم با هفته‌ نهم آغاز می گردد و جنین شما دو ماه از عمر خود را گذرانده…

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری در واقع روزهای پایانی ماه دوم بارداری را مادر می گذراند و بدون شک تغییرات بسیار جزئی را احساس می‌کند. همچنین ممکن است افرادی که بارداری آنها…

هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

در هفته هفتم بارداری فرزند شما به سرعت بسیار بالای رشد می کند و تغییراتی زیادی در او ایجاد می شود اما مادر هنوز تغییرات اصلی را احساس نمی کند…

هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

در هفته ششم در ظاهر شما تغییری ایجاد نمی شود و بلکه حالت مختلفی در بدن شما هنوز رشد پیدا نکرده است همچنین هفته ششم بارداری مراحله ای است که…

هفته پنجم بارداری

هفته پنجم بارداری

هفته پنجم بارداری هفته پنجم بارداری از هفته ‌هایی است که بسیار مهم است و با نوع دیگر متوجه بارداری خود شده است هفته پنجم بارداری است در این هفته…

هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری جنین در هفته چهارم بارداری به تازگی در دیواره های رحم وجود پیدا می‌کند و باعث می‌شود که بدن مادر تغییرات شگفت انگیزی داشته باشد. در طول…

هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری هفته سوم بارداری یک هفته بسیار شلوغ و پر از درد برای مادر است. این هفته مصادف با تخمک گذاری است شما حدود ۳۰۰ میلیون اسپرم وارد…

هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری هفته دوم بارداری معمولاً مادران متوجه بارداری خود می‌شوند و تخمک شما به طور کامل بارور شده است زمانی که هورمون ‌های مختلف به بیرون می آیند….

هفته اول بارداری

هفته اول بارداری

هفته اول بارداری هفته اول بارداری یکی از هفته هایی است که معمولاً مادران متوجه باردار بودن خود نمی شود در این هفته اصلاً جنینی در شکم مادر وجود ندارد…